Dezactivați orice Ad-Blocker din browserul dvs. pe acest domeniu pentru a continua navigarea pe site.

Procedura de examinare privind obtinerea permisului de conducere

Procedura de examinareProcedura de examinare

Procedura de examinare privind obtinerea permisului de conducere
Dosarul de examinare trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea-tip, semnata de candidat;
b) fisa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisa de unitatea autorizata;
c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
d) copia actului de identitate valabil;e) chitanțele de plata a taxelor aferente obținerii permisului de conducere;
f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație; sau
f2) originalul permisului de conducere și traducerea legalizata a acestuia, în cazul permiselor de conducere obținute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicita obținerea unor noi categorii/subcategorii;
g) documente care sa facă dovada domiciliului sau reședinței în România, în cazul străinilor, ori a rezidentei normale sau a faptului ca se afla la studii în România pentru o perioada de cel puțin 6 luni, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European;
h) declarație notariala din care sa rezulte ca nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat — numai pentru străinii și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, precum și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevazute la lit. f1) sau f2), după caz;
i) acordul scris al părinților, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidații cu vârsta cuprinsă intre 16 și 18 ani care solicită obținerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 și/sau B1;
j) documente care sa facă dovada ca se află în una dintre situațiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice — numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevazute la art. 24 alin. (6) din același act normativ.Articol vizualizat de 1.225 ori, 1 vizualizări astăzi

Be the first to comment on "Procedura de examinare privind obtinerea permisului de conducere"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*